Stichting Woongroep Uitgeest

In het centrum van Uitgeest, aan de Dr. Brugmanstraat, staat een project van kleinschalig wonen.
Daar wonen negen bewoners met een sociale beperking, onder professionele begeleiding, in een zelfstandige woning en delen een daarbij behorende gemeenschappelijke ruimte met tuin.
Stichting Woongroep Uitgeest (SWU) – ontstaan in 2009 uit een ouderinitiatief - heeft als doel personen met een sociale beperking de kans te geven de regie in eigen hand te nemen om maximaal te participeren in de samenleving op het gebied van wonen, werk, begeleiding en zorg.
De aanpak is innovatief in enerzijds het versterken van mensen met een beperking en hun naasten (aanleren vaardigheden, opvoedingsversterking) en anderzijds in het ontwikkelen en versterken van draagvlak in de lokale situatie en het betrekken van de omgeving.
Met steun van onder andere de Provincie Noord-Holland, Rabobank en vele andere instellingen, welke genoemd worden op onze website onder het hoofdstuk “Sponsoren” zijn de benodigde financiën gevonden om de gemeenschappelijke ruimte, welke dienst doet als woon- en eetkamer met ontmoetingsruimte en tuin in te richten.

In september 2012 werd met de bouw begonnen, de oplevering van de appartementen vond plaats op 12 september 2013.
Vanaf medio oktober 2013 wonen de jongeren met veel plezier in hun nieuwe appartement.
En alle deelnemende bewoners zijn sindsdien gegroeid in hun zelfstandigheid en hun sociale vaardigheden.