Doorlopende sponsoring blijft noodzakelijk!

De bewoners wonen in hun appartementen aan de Dr Brugmanstraat naar volle tevredenheid.
En de gezamenlijke ruimte en tuin zijn door SWU ingericht.
De inrichting van de gezamenlijke ruimte met tuin werd mede mogelijk gemaakt dankzij diverse financiele bijdragen van de provincie, gemeenten en andere instanties.
Daarmee is een geweldige drempel voor deze kwetsbare bewoners weggenomen.

Maar deze gemeenschappelijke voorzieningen blijven natuurlijk elk jaar veel geld kosten. Deze bewoners hebben een laag inkomen maar kunnen wel zelf de huur en overige kosten van hun eigen appartement opbrengen.
Hoewel SWU al wel een beperkte reserve heeft opgebouwd voor onverwachte uitgaven in de komende jaren, kunnen SWU, maar ook de bewoners, de kosten van de gemeenschappelijke voorzieningen (€ 18.500 op jaarbasis) moeilijk zelf opbrengen. Daarnaast wil SWU ook de activiteiten/workshops nu en in de toekomst voor de bewoners blijven voortzetten, hetgeen uitermate belangrijk is voor het onderhouden van hun onderlinge - en externe contacten, daarvoor is een bedrag ingeruimd van € 3.500. Totaal gaat het dus om € 22.000 op jaarbasis.

Daarom vragen wij u om ook ons project en haar bewoners in de toekomst ook te steunen d.m.v. sponsoring of een gift.

Dankzij de ANBI-erkenning (Algemeen Nut Beogende Instelling) door de belastingdienst, kunnen uw bijdragen aan onze stichting, bij de jaarlijkse belastingopgave opgegeven worden en daardoor fiscaal voordeel opleveren.
Hoe dat precies zit: klikt u dan op onderstaande link

Klik hier voor de
Toelichting op Aftrekbaarheid van giften


TOELICHTING OP AFTREKBAARHEID GIFTEN

Omdat de SWU een ANBI instelling is zijn de giften fiscaal aftrekbaar.

Giften kunnen op 2 manieren gedoneerd worden:
* Als gewone gift
* Als periodieke gift

Wat is het verschil tussen een gewone gift en een periodieke gift.

Gewone giften.
Bij gewone giften zijn deze voor de Belastingdienst niet of beperkt aftrekbaar.
De drempel voor de aftrek van gewone giften is 1% van uw drempelinkomen met een minimum bedrag van €60.
U mag maximaal 10% van uw drempelinkomen als gewone giften aftrekken.
Uw drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box I,II en III, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek ( waaronder bv. giften).
Als u het hele jaar een fiscale partner had, moet u ook het drempelinkomen van uw fiscale partner meetellen.
Het fiscale voordeel bij gewone giften is er pas wanneer men tussen de 1% tot ten hoogste 10% van het bruto jaarinkomen schenkt met een minimumbedrag van € 60,--.

Voorbeeld gewone gift:
Bij een jaarinkomen van bv. € 25.000 is de drempel € 250 (1%) en € 2.500 (10%) het maximum aftrekbare bedrag.
Indien men bv. € 50 per maand schenkt is dat per jaar € 600.
Zodat er een bedrag van € 350 (€ 600 minus 1 % van het inkomen = € 250) aftrekbaar is. Het bedrag wat men terug zou krijgen van de Belastingdienst zou uitkomen op een bedrag van 42% van € 350 = € 147 bij een gift van € 600.


Periodieke giften.
Bij periodieke giften is sprake van volledige aftrekbaarheid, de minimum drempel van 1% of € 60 en de maximale drempel van 10% van het drempelinkomen zijn hier niet van toepassing.

Wel zijn er enkele voorwaarden aan verbonden.
Overweegt u ons goede doel te ondersteunen en als u dat bovendien structureel doet dan is de voorwaarde dat u dat voor minimaal 5 jaar doet en dat er een overeenkomst wordt opgemaakt. (Een notariële acte is niet meer noodzakelijk).
De schenkingen dient u in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke bedragen te doen die uiterlijk eindigen bij overlijden.

Voorbeeld periodieke gift:
Als u bij een jaarinkomen van € 25000 een periodieke schenking doet van bv € 50 per maand is dat € 600 per jaar.
De fiscale teruggave 42% van € 600 = € 252. De minimum drempel van 1% is hier niet van toepassing.

Het verschil tussen een gewone gift en een periodieke gift is bij een inkomen van € 25000:
* Een gewone gift van € 600, is het belastingvoordeel € 147.
* Een periodieke gift van € 600, is het belastingvoordeel van € 252.

Bedrijven zoals BV's, NV's, verenigingen en stichtingen kunnen hun giften aan ANBI's ook aftrekken voor de belastingen.

Bij een periodieke gift moet wel een overeenkomst worden opgemaakt.
Een notaris voor een officiële acte is niet noodzakelijk meer.


Draagt u de stichting "Stichting Woongroep Uitgeest" een warm hart toe en wilt u iets doen om ons te helpen?
Vul dan onderstaand formulier in.

Let wel:
wij versturen of vragen U geen machtigingen om automatisch uw financiele sponsoring van uw bank- of girorekening af te schrijven. U houdt het geheel in eigen hand, maar u dient dus wel zelf zorg te dragen voor een (periodieke) overschrijving.

Aanmelden sponsor- of donateurschap

Inschrijvingsnr.: K.v.K. Amsterdam 34368650
Naam:

Bedrijfs- / Organisatie- naam:

Adres:

Postcode     Woonplaats:
    
Telefoonnummer:

06- Nummer:

E-mailadres:
* Verplicht
Uw bericht: