Kennismaken met Stichting Woongroep Uitgeest.

Wie zijn wij?
Stichting Woongroep Uitgeest (SWU) is voortgekomen uit een particulier initiatief van ouders van jongeren met een beperking, die met ondersteuning zelfstandig kunnen en willen wonen. Iedere dag is er een aantal uren professionele zorg aanwezig om de bewoners te begeleiden waar nodig. Deze zorg wordt op maat geleverd en heeft ook het doel de zelfstandigheid van de bewoners te vergroten. 
SWU is een centraal gelegen kleinschalige woonvoorziening in de oude kern van Uitgeest waarbij individuele zelfstandigheid, onderlinge betrokkenheid bij elkaar en deelname in de maatschappij centraal staan. Onze aanpak is gericht op het versterken van mensen met een beperking enerzijds en het ontwikkelen en versterken van draagvlak in de lokale samenleving en het hierin betrekken van de omgeving anderzijds.

Ik hoop dat u de brochure met plezier zult lezen.

Uiteraard zijn we altijd bereid eventuele vragen te beantwoorden. Schroom dus niet contact met ons op te nemen wanneer u vragen heeft of het project financieel wilt ondersteunen.
Klik op contact voor Contact informatie.

Met vriendelijke groet,
Petra Kops
Voorzitter Stichting Woongroep Uitgeest

 

Ons project in Uitgeest is uniek.
Door een unieke samenwerking van Kennemer Wonen, de provincie Noord-Holland, de gemeente Uitgeest en een groep enthousiaste ouders is een kleinschalig woonproject voor bewoners opgezet. De bewoners zijn door een beperking of een aan autisme verwante stoornis, emotioneel kwetsbaar. Zij delen de behoefte van begeleiding met elkaar omdat zij ondersteuning nodig hebben op het gebied van het aangaan van - en adequaat onderhouden van sociale contacten. Zij kunnen alleen met professionele ondersteuning, geclusterd, individueel wonen. Het project is gebouwd aan de Dr. Brugmanstraat en maakt onderdeel uit van het wooncomplex De Brug, met in totaal negentien appartementen. Negen appartementen worden bewoond door de SWU. Een tiende appartement is ingericht als gemeenschappelijke woon- eetkamer en ontmoetingsruimte. In en/of Vanuit deze ruimte wordt ook de professionele zorg geleverd. De andere negen appartementen zijn toegewezen aan senioren. De gemeenschappelijke binnentuin is een ontmoetingsplaats voor alle bewoners van De Brug.

De eerste paal werd geslagen op vier september 2012 en de oplevering vond plaats in september 2013. De belangrijke meerwaarde van de woongroep is dat de bewoners laagdrempelig contact kunnen leggen met leeftijdgenoten, hun buren en de directe omgeving van De Brug en daardoor minder snel in een isolement geraken. Vrijwilligers ondersteunen de ouders en de professionele zorg binnen SWU.

Doorlopende sponsoring is zeer wenselijk.
De stichting slaagt er goed in de begroting te sluiten. Voor de noodzakelijke kosten is, gelukkig, voldoende budget vanuit de zorgbudgetten. Voor wat extra's voor onze bewoners zijn slechts beperkte middelen beschikbaar. Gelukkig hadden we de afgelopen jaren sponsors zodat we een aantal leuke uitjes en bindingsactiviteiten voor onze bewoners konden organiseren. Na een aantal jaar vallen wat sponsers af en zijn we op zoek naar nieuwe. Wilt u sponseren, stuur dan een mailtje naar Penningmeester@stichting-woongroep-uitgeest.nl en er wordt zo snel mogelijk contact met u opgenomen.

Gewone gift
Een gewone gift is vaak voor een deel fiscaal aftrekbaar. De drempel ligt bij 1% van uw jaarinkomen.

Periodieke gift
Bij een periodieke gift bestaat er geen drempel, dan is uw gift volledig aftrekbaar.
Er zijn door de Belastingdienst wel enige voorwaarden aan verbonden.
De Belastingdienst eist dat u uw schenking doet in de vorm van vaste of gelijkmatige periodieke bedragen voor een periode van tenminste 5 jaar (maar altijd eindigend bij u overlijden).
Als u van plan bent een periodieke gift te doen, neem dan contact op met onze penningmeester.

Rekenvoorbeeld
Stel u bent nog geen 65 jaar en heeft een jaarinkomen van € 25.000, -. U doet een periodieke schenking van € 50, - per maand. Dit is € 600,- per jaar. De fiscale teruggave hiervan is 42% (is € 252,-). De schenking kost u dus netto slechts € 348, - per jaar, of € 29, - per maand.
Bij een gewone schenking van € 600, - per jaar kost u dat netto € 453, - per jaar, of € 37,75 per maand.

Natuurlijk zijn ook éénmalige giften van harte welkom. Maar zoals eerder gezegd zijn deze op grond van de voorwaarden van de belastingdienst slechts beperkt aftrekbaar.
Een uitgebreide toelichting over giften vind u op onze website.

Bedrijven zoals BV ’s, NV ’s, verenigingen en stichtingen kunnen giften aan ANBI ’s aftrekken voor de vennootschapbelasting.

Droom van 9 jongeren met een sociale beperking.
Een eigen woonruimte was de droom van 9 jongeren met een sociale beperking. De Stichting Woongroep-Uitgeest heeft die droom, tezamen met de gemeente Uitgeest en Kennemer Wonen, voor hen waar gemaakt.
Scott, Jacqueline, Hidde, Anouk, Hans, Fabian, Anton, Kim en Brenda wonen nu, met begeleiding, zelfstandig in een kleine woongroep.
Er is voor hen ook een centraal steunpunt met een gemeenschappelijke woon-eetkamer met open keuken en een grote binnentuin.

De belangrijke meerwaarde van de woongroep is dat de bewoners via deze woongroep contact kunnen leggen met leeftijdsgenoten, buren en daardoor minder snel in een isolement geraken.

Kortom:
een veilig en gezellig thuis voor deze kwetsbare jonge mensen.