Nieuws van onze voorzitter.

Ongeveer 9 jaar geleden hebben Peter en Alie de Reus het initiatief genomen om een woongroep te starten voor jongeren met autisme. Het doel was om de jongeren zelfstandig te laten wonen met professionele begeleiding waar nodig. Uitgangspunt was om de jongeren samen sterker in de maatschappij te laten staan. Nu wonen de jongeren sinds 1 november 2013 op een prachtig plekje in oud Uitgeest. Peter de Reus is jarenlang voorzitter geweest van Stichting Woongroep Uitgeest en heeft 1 januari 2015 zijn voorzitterschap overgedragen aan Petra Kops.
Het is voor de ouders een goed gevoel dat je kind op zijn plek is in een beschermde omgeving, maar toch op zichzelf wonend.
Uitgeest is een prima plek voor een woongroep. Het dorp is niet groot en dat is plezierig voor de bewoners van SWU. Er zijn goede contacten met de naaste buren en ook de gemeente Uitgeest is enthousiast en meedenkend met de woongroep.

De jongeren beginnen steeds meer hun plek te vinden in De Brug. In 2015 zijn er leuke activiteiten geweest met elkaar. In de gemeenschappelijke ruimte vindt iedereen naar eigen behoefte, warmte, lekker eten en gezelligheid.
Het team van het SIG, verantwoordelijk voor de begeleiding van de jongeren wordt gewaardeerd door bewoners en ouders. De vrijwilligers rondom De Brug hebben ook het afgelopen jaar een belangrijke rol gespeeld in het functioneren van de woongroep. Meet en Eat kookt met en voor de bewoners en een vrijwilligster verzorgt de plantenkas in de gemeenschappelijke binnentuin.
Ook het penningmeesterschap is een belangrijke vrijwilligerstaak, die de afgelopen jaren met veel inzet is ingevuld door Gerben Tijmes. Met ingang van 1 februari 2016 heeft Gerben het stokje overgedragen aan Gert Meijer. Gerben heeft de afgelopen jaren veel vrije uren in de Stichting Woongroep Uitgeest gestoken.
De ouders zijn betrokken in het bestuur, verschillende commissies en activiteiten en leveren zo ook een grote bijdrage. Ik heb er alle vertrouwen in dat 2016 weer een goed jaar wordt voor ons woonproject. In 2016 gaan we een stap zetten naar de senioren van De Brug om meer activiteiten gezamenlijk te gaan oppakken. NL doet en Burendag zijn kansen voor gezamenlijke activiteiten.
De woongroep staat nooit stil, er blijven nieuwe uitdagingen op ons pad komen. In de afgelopen jaren is gebleken dat met ons doel voor ogen een goede woonplek voor 9 jongeren met een beperking, geen Brug te ver is.

Petra Kops

Binnentuin van SWU

SWU heeft een mooie binnentuin klik op nevenstaande link Foto's SWU.