Stichting Woongroep Uitgeest

In het centrum van Uitgeest, aan de Dr. Brugmanstraat, staat een project van kleinschalig wonen.

Daar wonen 9 bewoners met een sociale beperking in een zelfstandige woning met een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte. Een aantal uren per dag is er professionele begeleiding. Met de andere bewoners van het complex wordt een daarbij behorende gemeenschappelijke tuin gedeeld.

Stichting Woongroep Uitgeest (SWU) ontstaan in 2009 uit een ouderinitiatief heeft als doel personen met een sociale beperking de kans te geven zo zelfstandig mogelijk te wonen en maximaal te participeren in de samenleving op het gebied van wonen, werk, begeleiding en zorg.

Kennemer Wonen en de gemeente Uitgeest waren vanaf het begin nauw betrokken bij het starten van het woonproject.
Met steun van onder andere de Provincie Noord-Holland, Rabobank en vele andere instellingen, welke genoemd worden op onze website onder het hoofdstuk “Sponsoren” zijn de benodigde financiën gevonden om de gemeenschappelijke ruimte, welke dienst doet als eetkamer en ontmoetingsruimte, en de tuin in te richten.

In september 2013 vond de oplevering van de appartementen plaats.

Alle bewoners zijn sindsdien gegroeid in hun zelfstandigheid en hun sociale vaardigheden en wonen met veel plezier in De Brug.